Załóż BIZNES Konto Active

dla aktywnych przedsiębiorców!

0 zł - prowadzenie konta*
0 zł - przelewy internetowe
0 zł - wypłaty z bankomatów w kraju i za granicą
do 4% - oprocentowanie rachunku bieżącego

Możliwość skorzystania z atrakcyjnych pakietów usług dodatkowych: prawnych, medycznych i windykacyjnych.

* Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku wynosi 0 zł dla klientów, którzy minimum raz w miesiącu realizują przelew do US lub do ZUS oraz utrzymują średnie saldo na rachunku w wysokości 1 000 zł. W przypadku braku realizacji warunków koszt prowadzenia rachunku zostanie podwyższony o 20 zł. Tabela Opłat i Prowizji
Jeśli prowadzisz indywidualną działalność gospodarczą (IDG)
Jeśli prowadzisz prowadzisz działalność wg kodeksu spółek prawa handlowego lub cywilnego